csen

Kontakt

JUDr. Hana Lenghartová,
advokát a zapsaný mediátor,
člen sekce A.D.R. při České advokátní komoře,
člen Kontrolní rady ČAK

Dlouhá 16, Praha 1, 11000
[mapa]

lenghartova@advokat-mediator.com

Telefon:
227 195 390-1
602 381 701

IČ: 66246547

Odkazy

Diplomatická akademie
www.diplomaticka-akademie.cz/

Česká advokátní komora
www.cak.cz/

Seznam mediátorů
www.justice.cz/

PROFESNÍ ZKUŠENOSTI

JUDr. Hana Lenghartová působí v Praze jako samostatná advokátka a zapsaná mediátorka. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v širokém spektru právních oblastí, a to zejména v oblasti civilního práva, konkrétně pak práva občanského včetně práva pracovního a rodinného, dále práva obchodního a práva v oblasti nemovitostí.

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Svoji praxi advokátního koncipienta vykonala postupně ve dvou renomovaných advokátních kancelářích. Zároveň působila do r. 2003 v manažerské pozici nadnárodní korporace, kde řídila portfolio nemovitostí v rozsahu 13 milionů EUR a získala tak mnoho obchodních zkušeností.

Po úspěšném složení advokátních zkoušek v roce 2000 a následujícím rigorózním studiu zakončeném získáním titulu doktor práv zahájila v roce 2003 svou vlastní advokátní praxi a postupně si vybudovala širokou místní i mezinárodní klientelu.

Od roku 2011 patří mezi stálé lektory Diplomatické akademie v Praze, je garantem oboru Mezinárodní právo veřejné a dále oboru Vyjednávání a mediace.

Od r. 2013 působí i jako zapsaná mediátorka, akreditovaná Českou advokátní komorou i Ministerstvem spravedlnosti. Uplatňuje tak ve své praxi jednu z metod alternativních (mimosoudních) řešení sporů.

Je matkou tří dětí.