csen

Kontakt

JUDr. Hana Lenghartová,
advokát a zapsaný mediátor,
člen sekce A.D.R. při České advokátní komoře,
člen Kontrolní rady ČAK

Dlouhá 16, Praha 1, 11000
[mapa]

lenghartova@advokat-mediator.com

Telefon:
227 195 390-1
602 381 701

IČ: 66246547

Odkazy

Diplomatická akademie
www.diplomaticka-akademie.cz/

Česká advokátní komora
www.cak.cz/

Seznam mediátorů
www.justice.cz/

Book cover

Mediace

V: SYRUČEK, Vladimír; SABOTINOV, Vencislav et al. Realitní právo. V Praze: C.H. Beck, 2018. s. 553-576.

Rozhovor: Hana Lenghartová - Soudci konečně pochopili, že jim mediátoři mohou pomoci

JUDr. Hana Lenghartová se po více než dvaceti letech v advokacii stala také mediátorkou, a dle vlastních slov díky množství mediací již původní profesi odsunula na vedlejší kolej. Jak je však patrné z referencí spokojených účastníků a jejich právních zástupců, dělá svou současnou práci Hana Lenghartová výborně, a je zářným důkazem toho, že tento alternativní způsob řešení sporů může být skutečně rychlým a efektivním prostředkem dosažení dohody, a to dokonce při zachování či obnovení vztahů mezi stranami sporu. více»

Advokátní mediace na vzestupu

Bulletin advokacie č. 4/2015, str. 30 - 34

Rozhovor: JUDr. Hana Lenghartová, advokátka a mediátorka

JUDr. Hana Lenghartová působí dvacet let v Praze jako advokátka a poslední dobou také jako mediátorka. Z mnoha důvodů si mediaci si zvolila jako svojí budoucí cestu… více»

Mediace na prahu druhých narozenin

Bez ohledu na to, kdo jsme a co děláme, celý život se, čas od času, dostáváme do konfliktních situací. Některé z nich vyřešíme sami, s některými se obracíme na rozhodovací orgán – soud popř. arbitráž. Soudy jsou přetížené, často totiž musí řešit problémy, které by se do sféry jejich působnosti ani dostat nemusely. Existuje však i jiná možnost, jak vyřešit konfliktní situaci, lze tak učinit pomocí prostředníka – mediátora. více»

Mediace – slovo, které má potenciál

Schopností řešit konflikty nejsme zpravidla nadáni od narození. Naopak, většina z nás má tendenci přenést odpovědnost za vyřešení závažnějších sporů na jinou autoritu, jež má rozhodovací pravomoc, tedy zpravidla na soud. více»