csen

Kontakt

JUDr. Hana Lenghartová,
advokát a zapsaný mediátor,
člen sekce A.D.R. při České advokátní komoře,
člen Kontrolní rady ČAK

Dlouhá 16, Praha 1, 11000
[mapa]

lenghartova@advokat-mediator.com

Telefon:
227 195 390-1
602 381 701

IČ: 66246547

Odkazy

Diplomatická akademie
www.diplomaticka-akademie.cz/

Česká advokátní komora
www.cak.cz/

Seznam mediátorů
www.justice.cz/

REFERENCE

Vážená paní doktorko, děkuji za fundovaný a zkušený mediační přístup, který, ač jsem si to vůbec původně nemyslel, byl zakončen dohodou. Tedy kompromisem, ze kterého nemusí být strany nadšeny, ale po jisté době nepochybně usoudí, že jde vlastně o výhru obou účastníků. Alespoň já jsem o tom přesvědčen. Ještě jednou díky že se této své osobní katastrofě už nemusím po 9 měsících věnovat.

Hezký večer, Roman Šnyrch.        22/2/24

Dobrý den, vážená paní doktorko Lenghartová, v mém životě došlo k situaci, kdy mediace – hledání pro obě strany přijatelného kompromisu, byla jedna z možností jak se pokusit rozjitřenou životní situaci obou stran, zklidnit. Chci Vám i touto cestou poděkovat za nejen naprosto profesionální výkon, ale i za úžasný lidský přístup, kterým jste dokázala obě strany vrátit zpět ke klidnému životu. Řecká bohyně Themida, s váhami v ruce, jako symbol práva a spravedlnosti, by z Vás měla radost! Děkuji za Vaši logiku možného řešení.

S pozdravem a úctou MUDr. Jiří Bek.        19/4/23

Dobrý den, paní kolegyně, děkuji za sken mediační dohody a rovněž za proběhlou a úspěšnou mediaci. Musím říct, že byla Vámi vedena velmi dobře, bez zbytečných slov, racionálně a měla velký vliv na rozhodování účastníků. Co se za dva roky nepovedlo u soudu, šlo u Vás během dvou hodin. Oceňuji i Vaši odbornou a věcnou přípravu a právní pohled na problematiku sporu. S přáním krásných svátků a všeho dobrého v novém roce

Mgr. Vladimír Hampl, advokát         15/12/22

Vážená paní Lenghartová, děkuji za informaci ohledně předání Mediační dohody soudu. Za sebe bych Vám také velmi ráda poděkovala za mediaci jako takovou - od jasných instrukcí, přes nezaujatý postoj a efektivní jednání až k dosažení dohody v nečekaně krátké době. Obzvlášť v situaci, která vzbuzuje nejistotu a nepříjemné pocity, to pro mě byla pozitivní zkušenost. Oceňuji rovnováhu mezi profesionalitou a lidským přístupem, mohu-li to tak vyjádřit. Přeji hodně úspěchů a spokojenosti jak v pracovním, tak i v osobním životě. S pozdravem

Mgr. Dagmar Rosecká
ředitelka Základní školy Zahrádka         4/11/22

Vážená paní Lenghartová, Ráda bych touto cestou poděkovala za pomoc při mediaci ohledně soudního sporu o majetek. Váš naprosto profesionální přístup a lidskost, společně ruku v ruce, dokázali dovést náš spor ke smírnému konci a to již na prvním společném setkání. Těžko přemýšlím, jak dostatečně poděkovat, tuším, že slova na to nestačí. Velice ráda jsem Vás osobně poznala a věřte, že jste jednou z mála osob, na které ve svém životě nezapomenu. Inspirovala jste dokonce i mou dceru a chce se vydat Vaší cestou. Ještě jednou velké a upřímné díky. Moc jste mi pomohla. Snad již Vaše služby nebudu potřebovat, ale pokud ano, budete to Vy, na koho se s největší důvěrou obrátím. Přeji Vám v životě jen to nejlepší a spousty dalších úspěchů.

Bočková Barbora, CIUR a.s. - Obchodní manažer pro oblast Čechy.        19/10/22

JUDr. Hana Lenghartová, zapsaná mediátorka, je pro mě příkladem toho, z jakého důvodu byla do českého právního řádu zakotvena mediace. Znesvářené strany dokáže přimět k dohodě, která je pro ně i po tříletém vzájemném jednání naprosto nepředstavitelná. Z mé praxe (27 let) musím potvrdit, že dohody jsem u ní dosáhl v drtivé většiny případů a v tom jediném, kdy k dohodě nedošlo, byl na vině druhá strana, která tuto mediaci zásadně odmítla a přišla na ni pouze proto, že jí to nařídil soud. Její metody mi přijdou rozumné, spravedlivé a určitě si řada stran dá raději říct, než by podstoupila náročný soudní spor s daleko vyššími náklady a s těžko předvídatelným výsledkem. Toto opakovaně zdůrazňuje stranám, což se ukazuje jako správné. Peníze jsou totiž hlavním hybatelem všech činností a konání řady lidí, pročež na tato slova i přes veškeré své přemáhání nakonec slyší. JUDr. Hanu Lenghartovou mohu jako mediátorku jedině doporučit.

JUDr. Ladislav Salvet, advokát         4/10/22

Vážená paní doktorko, současně tlumočím poděkování mých klientů za vaši velmi korektní, vstřícnou a vysoce profesionální úlohu v mediačním řízení.

S úctou JUDr. Ivan Krutský, CSc., advokát         26/9/22

Vážená paní doktorko, přijměte moje poděkování za úspěšně provedenou mediaci. Přiznám se, že s ohledem na vztahy účastníků sporu jsem byla velmi skeptická k nařízené mediaci ve věci. Avšak díky Vašemu rozhodnému přístupu k věci se podařilo dosáhnout smírného řešení věci, které je bezesporu přínosem pro oba účastníky sporu. Budu se těšit na další spolupráci.

JUDr. Hana Ružarovská, advokát       26/9/22

Vážená paní doktorko, Byl jsem s mediací u Vás i s jejím výsledkem velmi spokojen.
Přeji hezký den

Milan Zeman, právník
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost        20/09/22

Vážená paní doktorko, dovolte mi, abych Vám poděkoval za perfektně provedenou práci mediátora v našem sporu. Díky Vašemu profesionálnímu přístupu jste dokázala přivést obě strany ke smíru, vypracovat návrh na smír a tento úspěšně u protistrany zajistit. Podařilo se tak předejít vleklým soudním sporům. Chci Vám poděkovat i za vřelý osobní přístup a popřát Vám mnoho dalších spokojených klientů.

Doc. MUDr. Zděněk Beneš, CSc. ředitel
FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE        19/4/22

Vážená paní doktorko, děkuji Vám za perfektně odvedenou prácí a přes to, že to nevypadalo, tak se Vám předem avizovaný cíl povedl splnit. Jste a byla jste prostě dobrá a to je fakt, o kterém naštěstí není spor - ani mediační :-) Přeji Vám hodně sil do poslouchání podobně zbytečných sporů a ať se Vám dále daří vše uzavírat.

Pěkný den Ondřej Tyc
Ing. Ondřej Tyc        1/12/21

Vážená paní doktorko. Chtěl bych Vám ještě jednou poděkovat za perfektně odvedenou práci na mediaci našeho sporu. Jsem přesvědčen o tom, že díky Vámi vedené mediaci jsme dosáhli s protistranou rychlé a efektivní vyřešení našeho sporu, který by jinak zcela jistě trval mnoho let a navíc by znamenal pro některou ze stran obrovské zbytečné náklady. Jednalo se již o mou několikátou mediaci u Vás vedenou, nicméně první, kdy jsem byl jednou ze stran, coby insolvenční správce. Konstatuji, že Vámi vedená mediace znamená pro majetkovou podstatu dlužníka velký přínos. Ještě jednou velmi děkuji a to i za věřitele mého insolvenčního dlužníka. S úctou.

JUDr. Kamil Podroužek, advokát; Česká insolvenční v.o.s.,         21/04/21

Vážená paní doktorko, dovolte, abych Vám poděkoval za úspěšnou mediaci v letitém sporu s obchodním partnerem. Jednalo o mediaci nařízenou soudem (a z vlastní iniciativy soudce) a vstupní stanoviska stran sporu byla zcela protichůdná a z těchto důvodů jsme do mediace pochopitelně vstupovali s významnou skepsí. Díky Vašemu profesionálnímu, a především rovněž praktickému přístupu a kreativitě jsme společně (Vy, protistrana a naše strana) dokázali doslova vykřesat smysluplné i věřím čestné řešení, které bychom jinak zcela určitě nenalezli. Bonusem k tomu bylo příjemné prostředí Vaší kanceláře s mimořádným geniem loci.

JUDr. Jindřich Vodička         18/04/21

Díky profesionálnímu ale i empatickému vedení mediací ze strany JUDr. Lenghartové jsem na institut mediace změnil názor a pochopil jeho smysl. Při pokusu o smír před soudem nebo při jednání dvou stran (bez mediátora) se totiž namísto hledání možných průsečíků (kompromisu) strany vzájemně ohromují svými argumenty a velmi často nechtějí ustoupit, takže jednání vůbec nikam nevede. Osoba mediátora a celý institut mediace jim dá jakýsi jiný časoprostor, kde mohou bez obav vyjednávat, předkládat různé alternativy a pokud nedosáhnou shody, tak se klidně vrátit ke sporu, argumentaci a dokazování. JUDr. Lenghartová dokáže každou stranu pečlivě vyslechnout, trpělivě hledat možné průsečíky a ohlazovat sporné body. Velmi se osvědčilo oddělené jednání s každou stranou zvlášť (model „kyvadlové diplomacie“). Mediační jednání u JUDr. Lenghartové tedy mohu jen doporučit.

JUDr. Michal Krejčík
Director for Litigation and Compliance Agenda
O2 Czech Republic a.s.         13/04/21

Pokud se mám vyjádřit k Vámi vedené mediaci, mohu jenom poděkovat neschopnému soudnímu systému tohoto státu, že se pokouší touto cestou zbavit své zodpovědnosti a práce. Pokud by politici byli zvolení zodpovědnými občany, tak stát nařídí mediaci každého sporu před samotným soudním jednáním a uspořili bychom 2/3 platů za soudce. Velice oceňuji Váš přístup, vystupování i jednání s účastníky sporu, a jsem přesvědčený, že právě tím bylo možné docílit dohody. Přeji vám dále hodně úspěchů a hlavně, aby jste měla sílu dále pomáhat touto cestou řešit spory, vím, že to není snadné. Za sebe, moc děkuji!

Karel Bauer        19/09/20

Zastupoval jsem jedno SVJ ve sporu s developerem z odpovědnosti za vady. Všechny snahy o smírné řešení věci ztroskotaly. Rovněž soud se pokusil o smírné řešení věci, přičemž se podařilo uzavřít dohodu o částečném smírném skončení věci. Ta ale nebyla naplněna. Zbývalo se tedy opět vrátit k soudu a podstoupit náročné soudní řízení se složitým dokazováním. Soud nám ale nařídil mediaci u JUDr. Hany Lenghartové. Byli jsme s klientem skeptičtí, jelikož v minulosti bylo mnoho pokusů o smírné řešení věci, přičemž všechny ztroskotaly. Nicméně světe div se, mediace u JUDr. Hany Lenghartové byla úspěšná. Podařilo se najít kompromis, který akceptovaly obě strany a mediační dohodu obě strany splnily. JUDr. Hana Lenghartová je velká profesionálka. Změnila můj pohled na mediaci. Od té doby věřím, že mediační řízení má smysl a může pomoci složité a na první pohled smírnou cestou neřešitelné spory ukončit způsobem akceptovatelným pro obě strany.

JUDr. Vojtěch Vávra, LL.M.        28/11/19

Vážená pani kolegyně,
ještě jednou bych Vám chtěl poděkovat za velice efektivní a profesinální práci. Spor, který jste pomohla usmířit se vedl několik let a vztahy mezi účatníky byly značně narušené vzájemnou minulostí. Přiznám se, že z tohoto důvodu jsem do mediace příliš nadějí nevkládal, nicméně Vám se podařilo během jednoho sezení dovést účastníky k oboustranně akceptované dohodě, což je naprosto fantastické. Tímto Vám chci za Vaši práci poděkovat a budu se těšit na další spolupráci.

Mgr. Milan Peroutka, advokát        21/11/19

S paní doktorkou jsem přišla do kontaktu v souvislosti se sporem o vypořádání společného jmění manželů, kdy byla ustanovena coby mediátor soudem s tím, že již soudce referoval, že je prý velmi dobrá. I tak jsem byla s ohledem na postoj a vzájemné nesympatie na straně účastníků velmi skeptická. O to víc mě pak překvapilo, že k dohodě o vypořádání došlo již na prvním setkání, kdy paní doktorka zařídila vše potřebné, tj. na místě sepsala dohodu a ještě týž den ji i s návrhem na schválení smíru zaslala jak soudu tak i mně jakožto právnímu zástupci. Za mě tedy velké doporučení.

JUDr. Andrea Židová, advokát        18/11/19

U paní doktorky Lenghartové jsem absolvoval několik mediačních jednání s až překvapivě vysokou mírou úspěšnosti. Dokázala přivést strany ke smíru i ve věci, která se táhla několik let, prošla i řízením u Nejvyššího soudu a snad nikdo nevěřil, že může skončit domluvou. Svým profesionálním a zároveň lidským přístupem jí v této oblasti podle mého názoru může konkurovat jen málokdo.

JUDr. Pavel Zuska, advokát        6/9/19

Vážená paní doktorko,
k soudem nařízené mediaci jsem přistupoval skepticky, nevěříc v možnou dohodu. Výsledkem Vámi vedeného jednání je ukončení tohoto konkrétního soudního sporu, ale i dalších, které ani nebyly původně předmětem jednání. Podařilo se Vám rozetnout několik dlouholetých gordických uzlů v rámci jednoho náročného sezení nalezením řešení akceptovaného oběma stranami. Za to Vám chci touto cestou moc poděkovat.

David Rod        16/05/19

Vážená paní kolegyně,
dnes bylo žalobci doručeno usnesení, kterým byl schválen smír, takže je více než k věci Vám poděkovat právě nyní za zprostředkování jeho uzavření. O benefitu samotného institutu mediace jsem nikdy nepochyboval, a proto asi nemá smysl vyjadřovat se o něm. Dovolte však, abych ocenil Vaši profesionalitu při aplikaci psychologie v mediačním jednání. Právě bez tohoto faktoru, který plně závisel na Vás, na Vašich schopnostech a na Vašem umění, by nebylo dohody mezi stranami.
Přeji Vám úspěchy ve Vaší záslužné činnosti mediátorky a také v osobním životě a jsem s pozdravem

Mgr. Miroslav Šianský, advokát        11/01/19

Náš spor se vlekl již přes 10 let, a jelikož jsem se několikrát s protistranou potkal na mimosoudním jednání, které vždy skončilo neúspěšně tak jsem, ani v soudem nařízené mediaci, nedoufal v jiný výsledek. Mediace vedená paní doktorkou probíhala velice profesionálně a nestranně. Velmi rychle pochopila podstatu sporu a pružně se zapojila do vyjednávání. Jednání díky paní mediátorce probíhalo věcně, jakékoliv námitky byly vždy objektivně posouzeny a emotivnější situace korigovala zcela profesionálně a nezaujatě. Mediace nakonec úspěšně vyústila v dohodou.

Vojtěch Hendl        24/09/18

Dobrý den, vážená paní doktorko,
mediační jednání u Vás absolvované bylo pro mě, a myslím, že i pro naše klienty, výbornou zkušeností. Musím vyzvdvihnout Váš velice profesionální a zároveň lidský přístup, i odhad na charakter a povahu lidí, o čemž svědčí i úspěšný výsledek společného jednání. V obecnější rovině můžu říci, že se domnívám, že mediace má určitě své místo v oblasti řešení sporů, neboť umožňuje nestranné osobě lépe pochopit stanovisko a hlavně motivaci spořících se stran a tak najít, je-li to možné, průnik mezi jejich představami. To by u formálního soudního řízení nebylo možné. Mediace tak zcela jistě napomáhá předcházet soudním sporům či jejich pokračování, které by mohlo trvat i dlouhé roky, a tím rovněž, v případě úspěchu, šetří všem zúčastněným čas, energii i finanční prostředky. Jedná se proto o užitečný institut.
Závěrem bych také velice ráda poděkovala za naši úspěšnou spolupráci a do budoucna Vám tímto přeji mnoho dalších spokojených klientů.

JUDr. Michaela Mackovičová        21/09/18

Paní doktorku Hanu Lenghartovou považuji za výbornou mediátorku, dokáže dovést strany i ve velmi obtížných sporech k dohodě, účastníci její přístup také chválí, svou práci ovládá skvěle.

Mgr. Jana Sekalová, soudkyně OS v Děčíně        19/09/18

Dovoluji si vyjádřit velkou spokojenost s velmi dobře vedenou mediací, týkající se vypořádání s mým bývalým manželem. Jednání byla účinná a výrazně pomohla k řešení našeho sporu. Děkuji tímto paní doktorce Lenghartové.

Šárka Holečková        18/09/18

Vážená paní doktorko,
děkuji Vám za příkladně vedenou mediaci v mnohaletém sporu o vypořádání společného jmění manželů, u kterého by nikdo nevěřil, že může skončit smírně. Díky Vašemu profesionálnímu a citlivému přístupu získaly obě strany sebereflexi a byly schopné k postupným částečným ústupkům, které vyvrcholily v dohodu a oběma stranám ušetřily další roky soudního řízení. Všem svým klientům budu mediaci prostřednictvím Vaší osoby dále doporučovat, když takto by mediační řízení mělo být vedeno a fungovat.

JUDr. Lucie Kolářová
Advokátní kancelář Vácha & Kolář        17/09/18

Paní doktorka Lenghartová je Mediátorka. Právě díky ní se podařilo uzavřít dohodu, která ukončila téměř tříleté spory našich klientů v rámci rozvodového řízení. Ve chvíli, kdy se situace zdála bezvýchodná, dokázala paní doktorka najít řešení a strany smířit. Velmi oceňuji její profesionální a racionální jednání, ale také projevenou empatii a lidský přístup.

Jan Krampera
Vedoucí advokát / Managing attorney
Dvořák Hager & Partners        08/06/18

Klient inicioval soudní spor týkající bezdůvodného obohacení z titulu cizí nemovitosti umístěné na jeho pozemku. Během jednoho setkání s mediátorkou, JUDr. Lenghartovou, se podařilo dosáhnout dohody o odkoupení nemovitosti mým klientem, čímž byla celá věc rychle a efektivně vyřešena ke spokojenosti obou stran sporu.

Mgr. Luděk Vrána
Vrána & partners, advokátní kancelář s.r.o.        21/03/18

Vážená paní doktorko,
ještě jednou Vám děkujeme za zprostředkování mediační dohody s Povodím Vltavy s.p., kterou jsme včera u Vás podepsali. Přestože jsme se několikrát pokoušeli s protistranou o mimosoudní dohodu, zřejmě až kouzlo Vaší osobnosti přimělo protistranu k zásadní změně svého dosavadního přístupu. Díky Vám za to.

Milan J. Hradecký, CFO
Jihostroj a.s.        18/03/18

S paní doktorkou jsem absolvoval dvě mediace v obchodních soudních sporech. V obou případech došlo před zahájením soudního řízení o pokus o smírné narovnání, avšak stanoviska klientů byla tak odlišná, že se dohoda zdála nemožná. Obě mediace však skončily uzavřením mediační dohody a narovnáním, a to především díky obrovské empatii a schopnosti paní doktorky přimět strany k dohodě i ve zdánlivě ztracených případech.

JUDr. Jakub Blažek        27/02/18

Vážená paní doktorko,
rád bych Vám tímto poděkoval za Vaši skvělou práci jako mediátorky. Je to již podruhé, kdy jsem měl možnost se s Vámi osobně setkat při řešení případu mého klienta formou mediace. Obdivuji Vaši empatii a schopnost dosáhnout mezi účastníky sporu dohody i ve zdánlivě ztracených případech. Jsem nadšený, že mediace, jako efektivní způsob mimosoudního řešení sporů, začíná i díky Vaší skvělé práci dávat smysl.

JUDr. David Karabec        12/11/17

Vážená paní doktorko,
Rád bych Vám ještě jednou poděkoval za Vaši pomoc při našem mediačním řízení, které si velmi vážím. Moc jste oběma stranám Vaším přístupem pomohla najít konečné řešení, byť ke shodě došlo se zpožděním. Ale navrhované řešení bylo předloženo již během mediace u Vás a to zcela jiště i Vaší zásluhou. Je škoda, že zatím velmi málo sporů je v počátku řešeno bez pomoci mediátora, jistě by se v mnoha případech našlo podstatně rychlejší a levnější řešení než vleklé soudní spory.
Ještě jednou Vám děkuji za Vaši laskavou pomoc a pochopení, s jakým jste k našemu případu přistupovala.

Dušan Kejmar        31/10/17

Vážená paní doktorko
děkuji Vám svým jménem i jménem mého klienta za profesionální a účelné vedení mediace, které vedlo k rychlému a úspěšnému vyřešení sporu, který by jinak, s ohledem na to že se jednalo o spor mezi podnikateli při podnikatelské činnosti ze smlouvy o dílo, vyžadoval velké náklady časové i finanční a obsáhlé dokazování ze strany všech účastníků řízení.

Mgr. Vladimír Kolář        27/10/17

Dobrý den, paní doktorko,
chtěl bych Vám tímto poděkovat za způsob vedení mediačního jednání, které bylo díky Vašemu profesionálnímu přístupu a osobnímu šarmu úspěšné a zcela nepochybně vedlo k nalezení oboustranně akceptovatelného řešení.

Jan Lisý        06/10/17

V pozici žalované jsem se stala účastnicí mediačního jednání, vedeného paní JUDr. Lenghartovou. Jednalo se o žalobu na ochranu osobnosti – specifická záležitost, jejíž výsledek je vždy nejistý.
Díky profesionálnímu, citlivému a ve všech ohledech lidskému přístupu paní doktorky jsem měla možnost prožít pocit nepopsatelné úlevy, která se dostavila po vyústění jednání dohodou o smíru. Při úspěšném jednání s mediátorem není, na rozdíl od jednání soudního, vítěze ani poraženého. Přesto jsem měla pocit vítězství, ale jiného, morálního. Dospěla jsem k přesvědčení, že kompromis není prohrou. Mediaci pokládám za jedinečnou šanci k tomu, jak se vyhnout nepříjemnému a často zdlouhavému soudnímu řízení.
Velmi děkuji paní JUDr. Lenghartové, že i přes jisté potíže s žalobcem, dokázala spor dovést ke smíru a dohodě.

PaedDr. Libuše Kozlová        04/10/17

Dobrý den paní doktorko, rád bych Vám poděkoval za pomoc při uzavření mediační smlouvy. Vaše jednání bylo věcné, nestranné a profesionální. I přes velmi nepřátelskou atmosféru na počátku jednání se Vám podařilo během velmi krátké doby přesvědčit obě strany o uzavření smíru.
Po lidské stránce působíte velmi empaticky a mile, dokážete vzbudit dojem skutečného zájmu o danou problematiku. Velmi rád jsem Vás osobně poznal, jenom mne mrzí za jakých osobností to bylo.
S přáním všeho dobrého,

Marek Illiaš        27/09/17

Dobrý den paní doktorko, Tímto Vám chci poděkovat za Vaši skvěle a hlavně profesionálně vedenou mediaci v našem tříletém sporu o SJM. Dokázala jste za jedno jediné setkání vyřešit náš případ kompromisem o čemž jsem nikdy ani nedoufal. Velice doporučuji Vámi vedenou mediaci každému člověku, který řeší jakýkoliv spor soudní cestou.
Hezký den,

Tomáš Hrstka        17/08/17

Vážená paní doktorko,
Děkuji za Váš včerejší výkon. Dokázala jste to, co se nám nedařilo celé čtyři roky soudního sporu o vypořádání společného jmění manželů.

JUDr. Ivo Mráz        28/07/17

Vážená paní doktorko,
ráda bych Vám touto cestou ještě jednou co nejupřímněji poděkovala za vyřešení našeho sporu o SJM, který se táhl více než 3 roky a stál nás čas, spoustu peněz a nepříjemností u soudu.
U Vás se stalo něco, čemu jsem v žádném případě nevěřila. Během pouhé jedné návštěvy jsme vyřešili náš dlouholetý spor, který skončil sepsáním dohody.
Váš profesionální, ale lidský přístup, elegance, autorita, se kterou jste přistupovala k řešení našeho sporu je skutečně obdivuhodná. Podařilo se nám u Vás vyříkat si dávné křivdy , odpustit si a ukončení návštěvy u Vás skončilo nejen sepsáním dohody, ale i nádhernou kyticí od manžela s omluvou.
Takto bychom od soudu nikdy neodcházeli. S manželem jsme šli společně na tramvaj, po cestě jsme si povídali o naší dceři a potom mě ještě odvezl do práce. Takto jsme spolu nebyli schopni komunikovat několik let a proto Vám ještě jednou moc děkuji, je to Vaše zásluha.
Jsem moc ráda za návštěvu u Vás a Vaši mediaci mohu jen doporučit. Jsem ráda, že jsme vás poznali.

Ing. Petra Hrstková        21/07/17

Dobrý den vážená paní doktorko,
s Vaší prací jsme my (AK JUDr. Kateřina Šálková) a klient Real Bau Czech s.r.o. maximálně spokojeni.
V případě možnosti další spolupráce bude potěšení na naší straně.

JUDr. Ing. Vojtěch Šašek        30/06/17

S vedením mediace s JUDr. H. Lenghartovou jsme byli velmi spokojeni. Celý proces mediace o vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovitosti byl veden jasně, přímočaře, bez zbytečného zdržování. Náš případ byl v krátké době vyřešen a uzavřen.
Děkujeme za vedení.

Alena a Květoslav Kohoutovi        30/03/17

Vážená paní doktorko,
dovolte mi poděkovat Vám za velmi profesionálně i lidsky vedenou mediaci, která vedla k úspěšnému ukončení téměř čtyřletého sporu o vypořádání SJM a zároveň dalších dvou, s tímto sporem souvisejících, kauz. Ještě jednou děkuji a přeji Vám co nejvíce takto ukončených sporů.

JUDr. Vladimíra Šašková        29/11/16

Vážená paní doktorko Lenghartová,
dovolte mi takto poděkovat za Vaší mediaci.
Uspokojující řešení jsme našli nejen díky Vašemu věcnému a profesionálnímu přístupu, ale i eleganci s jakou jste k nám přistupovala.
Kéž by tak mohl končit každý spor.
Bylo mi ctí, rád jsem Vás poznal.

Adam Sýkora
STYX - Underwear s. r. o.        14/11/16

Vážená paní doktorko,
nesmírně si vážím Vašich mediačních schopností, nepřestáváte mě svými dosaženými výsledky udivovat. Vyslovuji tedy nejen obdiv, ale i veliké poděkování.
S úctou.

Halka Hovorková - soudce OSP9        27/10/16

Stran mediace – rozhodně byla užitečná. Ty spory se táhly skutečně dlouho a minulé jednání mezi stranami nepřineslo výsledek. Nyní, při účasti třetí nestranné osoby, bylo jednání vyrovnanější a zejména nebylo možné popřít, že se něco – byť ústně – ujednalo. Váš přístup byl nestranný a rozhodně měl velký vliv na skončení celé věci.

Mgr. Jana Gavlasová        18/10/16

Vážená paní kolegyně, ještě jednou tímto děkuji za Vaši profesionálně a laskavě odvedenou práci ve věci JUDr. Švec ca Štollovi. Bylo mi potěšením zúčastnit se Vaší mediace a rozhodně Vás budu jako mediátorku doporučovat.
Přeji Vám i do budoucna radost z práce

JUDr. Alexej Hájek        12/10/16

Vážená paní doktorko,
ještě jednou děkuji za Váš velmi pozitivní vliv na "rozetnutí gordického uzlu", jež se ve vztazích s bývalými spoluvlastníky postupně vytvořil, a který jsme nebyli schopni bez cizí pomoci rozmotat.

Mgr. Tomáš Kutnar i.s. JUDr. Jana Bébra        03/10/16

Vážená paní doktorko,
velmi děkuji za pomoc při vyřešení spoluvlastnického sporu, který trval po dobu delší šesti let. Byla to má první zkušenost s mediací, od níž jsem - v této fázi sporu – již žádnou zásadní změnu či pomoc neočekávala. Možnost neformálního projednání věci na neutrální půdě dala oběma stranám sporu prostor se k věci vyjádřit bez zbytečného stresu a tlaku, běžného při projednání věci před soudem, a k formulaci svých představ řešení. A že parametry dosaženého smíru byly účastníky nalezeny velmi rychle - k tomu došlo jen díky Vaší asistenci a empatii, se kterou jste mediační jednání řídila. Bylo to vážně skvělé!

Monika Brožová, advokát        26/09/16

Dobrý den paní Lenghartová,
chtěl bych Vám jako mediátorovi našeho sporu Sp.zn.: 28 C 35/2016 několika větami poděkovat za proběhlou mediaci.
Průběh mediace dne 1.8.2016 z Vaší strany probíhal na profesionální úrovni. Byla jste v podstatě jediná osoba, která mé manželce jako nestranná či nepodjatá osoba vysvětlila a popsala průběh rozvodového řízení včetně následného soudního sporu o majetek. Absolutně objektivně a přesně vysvětleno i včetně následků takového dlouhodobého řízení na zdraví účastníků. Jsem sice laik, ale určité zkušenosti a znalosti již mám, a proto vím, o čem zde píši. Prostě řečeno, Vaši mediaci mohu jen doporučit. Ještě jednou děkuji.

Zdeněk Švarc        14/09/16

Dobrý den paní JUDr.Lenghartová
sama jsem si neuměla představit, co nás u Vás čeká a co to vůbec mediace je. Než jsme šli k Vám, tak jsem si přečetla pár článků a musím říct, že jsem tomu nedávala vůbec žádnou šanci. Mediace, kterou jste vedla, mne moc překvapila a hlavně její samotný konec. Je dobře, že dostávají prostor k vyjádření všichni účastníci sporu a ne jenom právníci, kteří dokážou své klienty hodně ovlivnit a nakonec jsme to vlastně dokázali za Vaší pomoci i bez nich. Náš soudní proces tak bude ukončen daleko rychleji, škoda, že k setkání s Vámi nedošlo dříve. Chtěla jsem Vám touto cestou ještě jednou moc poděkovat, vedla jste si opravdu profesionálně a věřím, že za Vaší pomoci bude urychleno mnoho soudních procesů.

Daniela Kalicherová        2/09/16

Vážená paní doktorko,
pro společnost ČEZ jsem pracoval po celý svůj život, tj. 35 let a byla mi dána výpověď pro údajnou nadbytečnost pouhé tři roky před plánovaným odchodem do důchodu, a to i přesto, že jsem jaderný inženýr, vybudoval jsem Útvar radiační ochrany na obou jaderných elektrárnách, byl jsem součástí týmu expertů připravujících privatizaci jaderné energetiky na Slovensku a za mé zásluhy jsem byl zařazen jako významná osobnost do encyklopedie „Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice“. ČEZ mne svým jednáním donutil se s ním soudit a až poprvé u Vás jsem konečně začal doufat, že vše bude vyřešeno. To, že jste celou záležitost uzavřela při jednom jediném setkání, považuji za zázrak. Do poslední chvíle jsem nevěřil, že by něco takového bylo možné, vzhledem k přístupu ČEZu, který do poslední chvíle neprojevil ani sebemenší náznak vůle k jakémukoliv vyřešení nastalé situace. Tímto Vám proto za mne i celou moji rodinu z celého srdce moc děkuji, neboť jste mi umožnila po dlouhých čtyřech letech trápení, důstojný odchod do důchodu.
Ve veliké úctě,

Ing. Peter Rydlo        13/06/16

děkuji za vaši práci.
I když bych mohl mít, a myslím, že oprávněně, pocit, že tratím, musím se odvolat na svoje vlastní slova, "lepší špatná dohoda, než žádná".
takže ještě jednou děkuji, zbavil jsem se letitého břemene.

Ing. Jaroslav Synek        25/05/16

Vážená paní doktorko,
Ještě jednou moc děkuji. Vyzařovala z Vás velmi příjemná síla, autorita a elegance, která bezesporu pomohla ke smíru a k tomu, že se celá věc nepotáhne mnoho dalších měsíců. Bylo to pro mne hodně příjemné setkání.

Jan Papež
CK Marco Polo International        16/05/16

Dobrý den paní doktorko, chci Vám poděkovat za to, jak svou práci děláte. Velmi si vážím toho, když někdo svou práci bere vážně a dává do toho co může. Ještě jednou díky, pokud se ještě sejdem, budu se těšit.
S úctou,

MUDr. Pavel Heinige        7/05/16

Vážená paní doktorko,
děkuji za Vaši trpělivost, úsilí a empatii, bez nichž bychom se nikam nedostali. Velmi oceňuji, že jste dokázala rozložit síly a diferencovat argumentaci na obě strany, že byl nakonec nalezen bod, který jsme obě byly schopné odsouhlasit. Z naší strany je cena sice na první pohled poněkud vysoká, ale uvědomujeme si, co by nás dále čekalo - a ve finále cena ještě vyšší. Již nyní pociťujeme s manželem obrovskou úlevu. Ještě jednou Vám děkujeme! Se srdečným pozdravem,

MUDr. Miroslava Térová        07/05/16

Když soud v rámci opatrovnického řízení o úpravu styku otce s nezletilým dítětem nařídil účastníkům řízení mediaci u JUDr. Hany Lenghartové, upřímně jsem nevěřil, že by se stranám, z nichž jednu jsem zastupoval, podařilo dosáhnout dohody, a to s ohledem na dlouhodobě extrémně vyhrocené vztahy rodičů. Považuji za téměř neuvěřitelné, že se rodičům již při prvním setkání s mediátorem podařilo dosáhnout mediační dohody. Tento výsledek, který je jednoznačně ku prospěchu všech stran, je nejlepším důkazem skvělých mediačních schopností paní JUDr. Hany Lenghartové. Rovněž v rámci přípravy mediačního setkání prokázala JUDr. Hana Lenghartová mimořádnou flexibilitu a ochotu vyjít vstříc možnostem účastníků řízení, z nichž jeden žil trvale v zahraničí.

Mgr. Tomáš Láska        8/04/16

Vážená paní doktorko,Děkuji za výbornou spolupráci. Musím říct, že mě práce na jednání velmi bavila.

Mgr. Jiří Oswald
OSWALDOVÁ & PARTNERS
Advokátní kancelář       18/02/16

Vážená paní doktorko,
dne 14. 1. 2016 jsme prostřednictvím Vaší mediace došli ke smíru s žalovanou stranou. Nemožné se stalo skutečností, dne 16. 2. 2016 byla zakázka konečně splněna a my doplatili dlužnou částku.
Děkujeme Vám za pomoc a ochotu při řešení našeho dlouholetého sporu

Hana a Zdeněk Pospíšilíkovi        18/02/16

Dobrý den, paní doktorko,
mediace nařízená Obvodním soudem pro Prahu 5 ve věci vypořádání společného jmění manželů Ivy Schafferové a Ing. Jiřího Schaffera byla vedena, za mé účasti, na velmi profesionální úrovni. Po dvou mediacích byla stranami uzavřena mediační dohoda, která bude soudem pouze usnesením schválena. Váš přístup vedl i k jistému narovnání osobních vztahů stran.
Děkuji, s pozdravem

JUDr. Irena Pöslová
advokátka č. reg. ČAK 00520
AK Praha 1, Tržiště 369/7        20/01/16

S paní JUDr Lenghartovou jsem se setkal v roli soudem stanoveného mediátora v rámci opatrovnického řízení.
Paní JUDr Lenghartová k zadání přistoupila s naprostou profesionalitou. Během velice krátkého času přes značnou složitost případu vystavěla podobu dohody, kterou se nakonec podařilo sjednat a její podobu bez potíží akceptoval i soud.
Přístup paní JUDr Lenghartové lze definovat jako komplexní.
Vystupování JUDr Lenghartové je na velice vysoké profesionální úrovni, komunikuje věcně a přesto velice příjemně, jednoznačně se v problematice komunikace a nezbytné psychologie skvěle orientuje a přesně ví jak pokud možno co nejkratší cestou dojít k nejlepšímu možnému řešení problému. Disponuje značnou mírou empatie a právě skloubení a naprostá vyváženost racionálního vedení s její empatií je dle mého názoru její dominující devizou.
Veškeré domluvené návštěvy začaly vždy naprosto přesně dle stanoveného času. Termíny následných mediačních sezení se snažila vždy stanovit v co nejkratší době s cílem rychlého vyřešení problému.
Jednání u ní byla klidná.
Nezanedbatelnou roli hrálo i prostředí její kanceláře. Vkusně vybavená a vždy skvěle uklizená kancelář navozovala již sama o sobě pocit klidu a řádu, obojího důležitého pro vedení složitých jednání.
Za dobu opatrovnického soudního řízení jsem vešel v kontakt s několika mediátory. Nebudu je jmenovat, ale zkušenosti z jejich působení byly vesměs špatné.
JUDr Lenghartová je pravým opakem a jednoznačně ji vřele doporučuji každému, kdo by její mediátorské služby potřeboval využít.

Tomáš Kasal        17/01/16

Profesionální a současně velmi lidský přístup JUDr. Lenghartové umožnil vyřešit soudní spory, které se táhly čtyři roky a jejichž řešení bylo v nedohlednu. Úspěšná metodika, přátelská atmosféra a především velmi schopná mediátorka nám dokázala pomoci překonat několik kritických míst během mediace a vytvořit prostředí pro uzavření dohody. Po dosažení dohody jsem ocenil její nasazení při vypracování finálních smluv a její mnohaletou zkušenost, takže byly smlouvy akceptovatelné soudem bez výhrad a dalších časových prodlev.
Mrzí mě, že mediace u JUDr. Lenghartové nebyla soudem nařízena hned na počátku sporu. Ušetřilo by to spoustu ztraceného času, frustrace i nemalých finančních prostředků.

PhDr. Zbyněk Pejšek        13/01/16

Dobrý den paní doktorko,
Myslím, že jste kouzelná bytost! Dokázala jste nemožné – to, co se vleklo 6 let po rozvodu – vypořádání SJM – jste dokázala během pár měsíců vyřešit, snad ke spokojenosti obou stran. Za mne určitě. Budu doufat, že tato životní etapa bude dohodou, uzavřenou u Vás, ukončena. A pokud bych se řízením osudu (opravdu nerada) dostala do situace, že budu potřebovat právní služby, s důvěrou se na Vás znovu obrátím. Ještě jednou bych Vám chtěla vyjádřit své díky – lidsky a empaticky jste dokázala naslouchat oběma stranám a otupit hroty, které se za ty roky nastřádaly a s délkou a obtížností soudních sporů narůstaly. Pro mne nyní nastávají nové dny - NOVÝ ŽIVOT!

Hana Morysková        11/01/16

Vážená paní doktorko,
Rád vzpomínám na mediaci ve Vaší kanceláři.
Vy jste si získala mou důvěru. Přiznám se, že jsem první den ani nedoufal, že u mediace uspějeme. Vaše schopnosti prostě obdivuji. Hodnocení z mé strany je tedy velmi pozitivní: chcete - li jako ve škole - 1 *

JUDr. Petr Kodl        10/01/16

Po čtyřech letech zdlouhavých soudních jednání nám JUDr. Lenghartová svým optimismem, empatií a nakažlivě pozitivní náladou dokázala, že kde je vůle, tam je cesta. Její vysoce profesionální schopnosti - umění naslouchat, analyzovat názory obou stran a na jejich základě vyjednávat, přispěly nejen k vyřešení problému, kvůli kterému nám byla mediace soudem nařízena (péče o děti a výživné), ale byli jsme s manželem schopni dohodnout se i na kompletním vypořádání majetku, tj. uzavřít celý dlouhotrvající proces rozvodu cestou dohody. Všechna jednání proběhla bez přítomnosti našich právníků, čímž se situace značně uvolnila, zejména tím, že se JUDr. Lenghartová nesnažila najít výhodnější řešení ani pro jednoho z nás, nýbrž se zcela nestranně snažila o dosažení cíle - dohodu!!!! Za to všechno patří JUDr. Lenghartové můj velký dík. Cesta mediace je dle mé zkušenosti ta správná a rozhodně mě přesvědčila o tom, že s pomocí zkušeného odborníka lze i vyčerpávající a dlouhotrvající spory dotáhnout k vyřešení během pár hodin. Bravo, jen tak dál!!

Lucie Pejšková        10/01/16

JUDr. Hana Lenghartová - mediátorka, kterou nejvíce vystihují následující slova:
profesionalita, trpělivost, empatie, vstřícnost, hluboká znalost psychologie, práva, umění smazávat hroty při komunikaci mezi rozvádějícími se manželi - v našem případě. Skvělá argumentace, přesvědčivé vystupování, přátelská atmosféra, že i manžel, který, chtěl zpočátku několikrát odejít, náš případ je prý jasný, není co řešit, my dva se stejně nedohodneme, je to jen ztráta času a peněz, po delší chvíli změnil názor, začal komunikovat. Došlo k oboustrannému přijatelnému kompromisu a sepsání Dohody, což se v našem případě jeví jako zázrak. Společně jsme šli na MHD, probíhal rozhovor o dětech bez známek osočování a slovních útoků. Na rozloučenou jsme si podali ruce. Děkujeme a určitě doporučujeme i dalším lidem mediaci místo právníků, kteří situaci spíše hrotí, nejde jim o nějaký kompromis, ale "vítězství" jejich mandanta. Ukázkové vedení mediace, odcházeli jsme spokojeni oba.

Naděžda Horáková        03/10/15

JUDr. Lenghartová vedla mediační řízení v obchodní věci, které bylo u soudu do značné míry zablokované a neřešené.
Profesionálním přístupem JUDr. Lenghartové se podařilo odblokovat veškeré sporné body a u všech uzavřít dohodu stran řízení.
Jsem toho názoru, že pro výsledek řízení byla zásadní právě role JUDr. Lenghartové jako mediátora, která dokázala nastartovat dialog stran sporu a skvěle dovést záležitost k závěrečné dohodě. Všem mohu doporučit JUDr. Lenghartovou jako mediátora, který za každé situace bude hledat optimální řešení sporu pro obě strany.

Michal Heldenburg

Velmi oceňuji Váš trpělivý přístup a neutrální pole při rozhodování o tak důležité záležitosti, jako je výchova našeho syna. Bylo milé, že se Vám (či nám společně) podařilo vytvořit neformální atmosféru. Díky dohodě nedošlo k soudu, který by byl velmi stresující pro všechny strany.

S pozdravem a díky
Zuzana Šimečková

Velmi oceňuji poctivý a pozorný přístup mediátorky. Vyváženě se věnovala oběma stranám sporu a citlivě reagovala na okamžiky, které vytváří prostor pro smír. V komunikačně velmi zablokované situaci se jí dařilo vnímavě hledat skutečné příčiny konfliktu a v právně nesnadné situaci destilovat kompromisní alternativu řešení sporu.

Mgr. Hubert Müller
advokát

Vážená paní doktorko,
byla jsem velmi spokojena s průběhem mediace uskutečněné dne 23.3.2015.

MUDr.Věra Lišková

Dobrý den paní doktorko,
chtěl jsem Vám poděkovat za dořešení našeho případu.
V konečném výsledku jsem sice o vše, čeho jsem za manželství nabyl, přišel (a ještě i o něco víc), nicméně rozhodně nemohu říci, že mám z dělení SJM divný pocit. Oceňuji rychlost a přístup.
Díky Vaší mediaci jsme s bývalou ženou vše vyříkali a – alespoň za sebe mohu říci – co jsme si, to jsme si…a zavřela se nad tím voda.
Je škoda, že jsem celou anabázi neřešili s Vámi od začátku, asi jsem se mohl dobrat k jiným výsledkům ve vztahu dětem, než mi určil opatrovnický soud. A hlavně jsme nemuseli oba „krmit“ právníky a docházet do nehostinných prostor soudů.
Děkuji tedy, všude Vás chválím a chválit budu. A až půjdu do nějakého dalšího sporu, byť i obchodního, zase přijdu za Vámi.
S pozdravem

Ladislav Zajíc

Mediační řízení, které vedla Dr. Lenghartová, ve věci dohody rodičů kteří se nejsou schopni dohodnout na základních principech péče o nezletilé dítě vedlo k sjednání dohody. Přes to, že mediaci byla přítomna právní zástupkyně protistrany, která se snažila situaci vyhrotit, oceňuji profesionální a konstruktivní přístup mediátorky v situaci takto citlivé. Mediaci mohu jen doporučit i z toho důvodu, že při jednání zcela jednoznačně vyplynou skutečné postoje stran sporu, což je v případě že je s protistranou nezbytné nadále komunikovat velmi užitečné.

Jan Černík

Vážená paní doktorko,
za mého klienta i za sebe mohu říci, že jsme byli spokojeni jak s průběhem mediace a s jejím výsledkem, který byl docílen zejména vaším vedením mediace a individuálním přístupem k předmětu mediace. Již jsem s jiným klientem absolvovala mediaci, ale mohu říci, že mediace vámi vedená byla na skutečné profesionální úrovni tak, jak by měla vypadat.

JUDr. Jaroslava Moravcová

Přes rok jsem vedl soudní spor s bývalým zaměstnavatelem, který nereagoval, nekomunikoval. Soud obě strany vyzval k mediaci. I pro mého advokáta to byla novinka, o které moc nevěděl. Soudem nám byla přidělena paní JUDr. Lenghartová. Během první schůzky, kterou vedla profesionálně a v duchu práva a věcnosti došlo k nastavení mantinelů pro další jednání. Mediace byla pro mě vysvobozením od problémů, které jsem v té době prožíval s rodinou. Na druhé schůzce bylo vše dořešeno ke spokojenosti obou stran. Díky ní dnes už zase žiji normální život, mám práci, a nemusím řešit problémy, které jsem měl. Chci tímto poděkovat za sebe i svou rodinu paní mediátorce, která je velmi zkušená odbornice, která opravdu může pomoci člověku, který v oblasti práva je naprostý laik a stojí sám proti obru zaměstnavateli. Její příjemné vystupování, umění diplomacie a kouzlo osobnosti byla už jen třešničkou na úspěšném vyřešení sporu.

Oldřich Čubr

Tři roky trvající soudní spor se podařilo díky objektivnímu a nestrannému postoji mediátorky vyřešit během tříhodinového jednání, a to za minimální náklady, v porovnání se sazbami našich advokátů. Mediátorka prokázala jednoznačně skvělé vyjednávací schopnosti, díky kterým jsme s protistranou uzavřeli vleklý spor a pokračujeme dále v naší obchodní spolupráci. Ocenil bych osobní i věcný přístup mediátorky a také skutečnou ochotu a vůli pomoci. Případ byl vyřešen ke spokojenosti obou stran sporu.“

Jegor Ivanov

Mediátorka prokázala své schopnosti vyjednat nám smír ve velmi citlivém rodinném sporu. Setkal jsem se s velice příjemným a osobním přístupem, se zájmem porozumět pozadí problému, zjevnou ochotou a snahou pomoci druhým lidem, ale také s nespornými zkušenostmi z advokátní i mediační praxe. Rád bych ocenil její zcela objektivní a nestranný postoj, díky kterému jsme spor vyřešili ke spokojenosti obou stran.

Jakub Huja

Po návštěvě a konzultaci rozvodu s několika právníky vypadal rozvod jako ta nejhorší noční můra. Během poslední právní konzultace jsem byl seznámen s možností mediace. I přes velmi emotivní komunikaci, jež jsme v té době měli s bývalou manželkou, se podařilo ji předsvědčit, že mediace může celé rozvodové řízení urychlit. Protože jsme oba podnikatelé, vypořádání majetku by pravděpodobně trvalo velmi dlouho a nebylo příjemné ani pro jednu stranu. Paní doktorka poskytla zcela nezaujatý pohled oběma stranám ohledně možných scénářů rozvodu včetně jeho délky a usměrnila tak některá chybně nastavená očekávání. Dohodu jsme uzavřeli po třech jednáních během cca 3. týdnů a za zlomek případných soudních nákladů. První dvě jednání byla chvílemi velmi emotivní. Tyto emoce se dařilo pomocí mediátorky utlumit a přivézt tak jednání zpět do konstruktivní roviny.

Ing. Pavel Kolář

Využití mediace v režimu insolvenčního řízení se ukázalo jako efektivní z hlediska urychlení vymáhání pohledávky dlužníka ve prospěch majetkové podstaty. S profesionálním a nestranným přístupem paní doktorky jsem byl z pozice insolvenčního správce velmi spokojen!

JUDr. Michal Brychta
ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o.

Naprosto excelentní reference. Vzhledem k poměrně složitému případu, který jsem byla nucena řešit prostřednictvím mediace, jsem měla možnost se detailně seznámit snad s veškerými aspekty, které tato praxe přináší. JUDr. Hana Lenghartová prokazuje nejen značnou erudici v advokátní, ekonomické a psychologické oblasti, ale i schopnost citlivého vnímání charakteru a motivace účastníků sporu. Její pragmatický přístup a snaha o dosažení cíle prostřednictvím objektivního posouzení případu a komplexního poskytovaného poradenství je bezesporu důvodem, proč byly podobné mediační služby zavedeny. Děkuji tímto za otevřené a vstřícné jednání a služby paní doktorky proto upřímně doporučuji.

Mgr. Janka Jančíková

Díky profesionálnímu a věcnému přístupu se podařilo během 3 hodin vyřešit soudní spor, který soud řešil na prvním stupni více jak 9 let a více jak 2 roky nebylo možné se mezi stranami dohodnout na mimosoudním vyřešení sporu

Mgr. Ilona Kindlová
Advokátka / Attorney-at-Law
KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Vážená paní doktorko,
dovolte, abych Vám z celého srdce poděkovala za všechno, co jste pro náš případ udělala.
Jste kouzelná bytost.
Celé vánoční svátky jsem přemýšlela, jak jste mohla dosáhnout smíru, který pro mne znamená velkou úlevu.
Byla jsem 100% přesvědčená, že se můj bývalý manžel bude soudit do skonání světa, že ty trable nikdy neskončí.
Podle mne i mého advokáta jste dokázala skvělou věc - smekáme před Vámi hluboko.
Obdivuji Vaši empatii, erudici, trpělivost a laskavost.
Ušetřila jste mě velkého trápení a troufám si tvrdit i nervového zhroucení (mého) a také finance.
Vím, že se zázraky nedějí, ale teď se jeden stal.
Pomalu se z toho dostávám do normálu a v plné šířce i hloubce si uvědomuji, jak jste úžasná.

JUDr. Maria Paduchová

Vážená paní doktorko,
v rámci bilancování roku 2014 nemohu zapomenout na setkání s Vámi a cítím potřebu Vám ještě jednou poděkovat za vše, co jste pro ukončení nekonečného sporu s mým bývalým manželem vykonala.
Byl v tom velký kus diplomacie, nepochybně značný kus Vašeho zapálení pro Vaši profesi, vzdělání, životní zkušenosti, moudrost a jistě i nadhledu. To, co nedokázala naše ne příliš výkonná justice za více než tři roky, jste zvládla s naprostou noblesou během pár dnů.
Musím Vám rovněž poděkovat za následné pochopení a vstřícnou reakci při uvolňování finančních prostředků z advokátní úschovy. Veškerá jednání s Vámi vždy probíhala nesmírně korektně a profesionálně, ale zároveň i lidsky.
Pokud bych se musela ještě někdy obrátit na služby advokáta nebo mediátora, nepochybujte, že se obrátím na Vás, stejně jako Vás budu doporučovat i dalším nešťastníkům, kteří „padnou do rukou naší justice“.
Ještě jednou Vám za vše děkuji a do roku 2015 Vám přeji vše dobré.

JUDr. Petra Kolajová